कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गणेश प्रसाद उप्रेती
Approved Disapproved