कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? डम्बर तामाङ
Approved Disapproved