कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? देवेन्द्र श्रेष्ठ
Approved Disapproved