कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? चन्द्र केश गुप्‍ता
Approved Disapproved