कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? बुद्धि राम माझि
Approved Disapproved