कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? भुवन केशरी श्रेष्ठ
Approved Disapproved