कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? अक्कल वहादुर रावल
Approved Disapproved