Search From Here To Claim Your Profile

रामबाबु साह तेली (रामबाबु साह तेली)

नेपाली काँग्रेस

मधेश प्रदेश

बारा -५

वडा अध्यक्ष


विन्दा कुमारी (विन्दा कुमारी)

नेपाली काँग्रेस

मधेश प्रदेश

बारा -५

महिला सदस्य


मैनवा देवी (मैनवा देवी)

नेपाली काँग्रेस

मधेश प्रदेश

बारा -५

दलित महिला सदस्य


रमावती देवी (रमावती देवी)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

मधेश प्रदेश

बारा -५

दलित महिला सदस्य


लालमती देवी (लालमती देवी)

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल

मधेश प्रदेश

बारा -५

दलित महिला सदस्य


ओम प्रकाश महतो (ओम प्रकाश महतो)

स्वतन्त्र

मधेश प्रदेश

बारा -६

वडा अध्यक्ष


नन्देश राउत (नन्देश राउत)

नेपाली काँग्रेस

मधेश प्रदेश

बारा -६

वडा अध्यक्ष


संदेश साह (संदेश साह)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

मधेश प्रदेश

बारा -६

वडा अध्यक्ष


राधिका देवी मली (राधिका देवी मली)

नेपाली काँग्रेस

मधेश प्रदेश

बारा -६

दलित महिला सदस्य


शोभा देबी डोम (शोभा देबी डोम)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

मधेश प्रदेश

बारा -६

दलित महिला सदस्य


गजाधर महतो धानुक (गजाधर महतो धानुक)

स्वतन्त्र

मधेश प्रदेश

बारा -७

वडा अध्यक्ष


राममणी गुप्‍ता (राममणी गुप्‍ता)

नेपाली काँग्रेस

मधेश प्रदेश

बारा -७

वडा अध्यक्ष