प्रदेशसभा मतगणनाको परिणाम २०७९

कोशी प्रदेश जम्मा मत: १८,९९,१४४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
समानुपातिक
६,६५,४६०
नेपाली काँग्रेस
समानुपातिक
५,६२,९५६
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
समानुपातिक
१,९८,५११
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
समानुपातिक
१,८१,२४५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
समानुपातिक
५५,९५७
मधेश प्रदेश जम्मा मत: २०,८६,२९८
नेपाली काँग्रेस
समानुपातिक
४,००,१४४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
समानुपातिक
३,५१,७६८
जनमत पार्टी (जपा)
समानुपातिक
३,२९,१७७
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
समानुपातिक
२,९८,७७४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
समानुपातिक
१,८०,८६०
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
समानुपातिक
१,१३,९१५
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
समानुपातिक
१,१३,३६४
स्वतन्त्र
समानुपातिक
वाग्मती प्रदेश जम्मा मत: १९,७३,४७४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
समानुपातिक
६,०५,३५१
नेपाली काँग्रेस
समानुपातिक
५,०९,१९७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
समानुपातिक
२,९०,७२३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
समानुपातिक
२,७७,२३५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
समानुपातिक
६९,८४६
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
समानुपातिक
६८,८२२
हाम्रो नेपाली पार्टी
समानुपातिक
४७,९६२
गण्डकी प्रदेश जम्मा मत: ९,८५,८०२
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
समानुपातिक
३,६७,९८९
नेपाली काँग्रेस
समानुपातिक
३,४९,६२८
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
समानुपातिक
१,१६,९४५
स्वतन्त्र
समानुपातिक
नेपाल समाजवादी पार्टी
समानुपातिक
लुम्बिनी प्रदेश जम्मा मत: १८,८७,०७८
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
समानुपातिक
५,७०,९२१
नेपाली काँग्रेस
समानुपातिक
४,९९,९८६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
समानुपातिक
१,९८,४५०
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
समानुपातिक
१,२७,४५२
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
समानुपातिक
१,२५,५२१
जनमत पार्टी (जपा)
समानुपातिक
८१,६०५
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
समानुपातिक
६०,८८६
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
समानुपातिक
३७,६३१
स्वतन्त्र
समानुपातिक
कर्णाली प्रदेश जम्मा मत: ५,७७,८२९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
समानुपातिक
१,८३,९५०
नेपाली काँग्रेस
समानुपातिक
१,७०,७५६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
समानुपातिक
१,३७,६२९
स्वतन्त्र
समानुपातिक
सुदूरपश्चिम प्रदेश जम्मा मत: ८,९६,३९५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
समानुपातिक
२,७४,६७५
नेपाली काँग्रेस
समानुपातिक
२,६९,५६४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
समानुपातिक
१,२१,४३१
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
समानुपातिक
९८,५५९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
समानुपातिक
४३,८१९
स्वतन्त्र
समानुपातिक