प्रदेशसभा मतगणनाको परिणाम २०७९

कोशी प्रदेश जम्मा मत: १८,९९,१४४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रत्यक्ष
२५
समानुपातिक
६,६५,४६०
नेपाली काँग्रेस
प्रत्यक्ष
१७
समानुपातिक
५,६२,९५६
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,९८,५११
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,८१,२४५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
५५,९५७
मधेश प्रदेश जम्मा मत: २०,८६,२९८
नेपाली काँग्रेस
प्रत्यक्ष
१३
समानुपातिक
४,००,१४४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रत्यक्ष
१५
समानुपातिक
३,५१,७६८
जनमत पार्टी (जपा)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
३,२९,१७७
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
२,९८,७७४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,८०,८६०
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,१३,९१५
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,१३,३६४
स्वतन्त्र
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
वाग्मती प्रदेश जम्मा मत: १९,७३,४७४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रत्यक्ष
१२
समानुपातिक
६,०५,३५१
नेपाली काँग्रेस
प्रत्यक्ष
२५
समानुपातिक
५,०९,१९७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
प्रत्यक्ष
१४
समानुपातिक
२,९०,७२३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
२,७७,२३५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
६९,८४६
नेपाल मजदुर किसान पार्टी
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
६८,८२२
हाम्रो नेपाली पार्टी
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
४७,९६२
गण्डकी प्रदेश जम्मा मत: ९,८५,८०२
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रत्यक्ष
११
समानुपातिक
३,६७,९८९
नेपाली काँग्रेस
प्रत्यक्ष
१९
समानुपातिक
३,४९,६२८
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,१६,९४५
नेपाल समाजवादी पार्टी
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
स्वतन्त्र
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
लुम्बिनी प्रदेश जम्मा मत: १८,८७,०७८
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रत्यक्ष
१८
समानुपातिक
५,७०,९२१
नेपाली काँग्रेस
प्रत्यक्ष
१७
समानुपातिक
४,९९,९८६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,९८,४५०
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,२७,४५२
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,२५,५२१
जनमत पार्टी (जपा)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
८१,६०५
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
६०,८८६
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
३७,६३१
स्वतन्त्र
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
कर्णाली प्रदेश जम्मा मत: ५,७७,८२९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,८३,९५०
नेपाली काँग्रेस
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,७०,७५६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,३७,६२९
स्वतन्त्र
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
सुदूरपश्चिम प्रदेश जम्मा मत: ८,९६,३९५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
२,७४,६७५
नेपाली काँग्रेस
प्रत्यक्ष
१२
समानुपातिक
२,६९,५६४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
१,२१,४३१
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
९८,५५९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
४३,८१९
स्वतन्त्र
प्रत्यक्ष
समानुपातिक