भ्रष्टाचारमा “हेभी वइट”नेताकै संलग्नताको वारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला

author
शरणार्थी प्रकरणमा “हेभी वइट”का नेता टोपबहादुर रायमाझी, आरजु, बालकृष्णदेखि मञ्जुसम्म तानिनुलाईं तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचारले कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ?
तपाईको विचारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ ?
तपाइको बिचारमा भ्रष्टाचारले किन बलियो जरा गाडीरहेको छ ?
तपाइको बिचारमा कुन निकायमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ ?
author

Other Polls