दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले सबै प्रकारका दुधको मूल्य बढाएको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोस्।

author
संस्थानले बिक्री गर्ने चार प्रकारका दुधमा प्रतिलिटर न्युनतम् १० रुपैयाँदेखि अधिकतम् १६ रुपैयाँसम्म किन मूल्य बढाएको होला ?
author

Other Polls