उपराष्ट्रपति पदका लागि आज हुँने मतदानको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

आज हुँने मतदानमा उपराष्ट्रपति पदका तीन उम्मेदवार मध्ये कसले मार्ला बाजी मार्लान् ?

Other Polls