हाम्रो कला,संस्कृति तथा सम्पदाको चोरी कहीले अन्त्य होला भन्ने बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

author
तपाईको विचारमा हाम्रो कलासंस्कृति सम्पदाको चोरी कहीले अन्त्य होला ?
author

Other Polls