नयाँ राष्ट्रपतिको सपथग्रहणको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

author
तपाईको विचारमा नयाँ राष्ट्रपतिलाई कसले सपथग्रहण गराउँछन् ?
author

Other Polls