नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

author
तपाईको विचारमा नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कहिलेदेखि नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा काम गर्न पाउँछन् ?
author