उपराष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता सम्पन्न सत्ता भएसँगै अब उपराष्ट्रपति को बन्लान भन्ने बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

author
तपाईको विचारमा उपराष्ट्रपति को बन्लान ?
author

Other Polls