नयाँ हुने राष्ट्रपतिको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला

author
तपाईको विचारमा राष्ट्रपति कुन व्यक्ति होलान ?
author