महावीर पुनको ‘आविष्कार केन्द्र’लाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ला कि नगर्ला भन्ने बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

author
तपाईको विचारमा के यो सरकारले‘आविष्कार केन्द्र’लाई बोलेको आर्थिक सहयोग देला ?
author