नेपाल यातायात मजदुरहरूले बसपार्क क्षेत्रमा प्रहरीको भ्यान प्रहरी बिटमा आगजनी गरेको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्तगर्नुहोला।

author
तपाईको विचारमा किन नेपाल यातायात मजदुरहरूले बसपार्क क्षेत्रमा प्रहरीको भ्यान र प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका होलान ?
author