महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालको छात्रावासमा बसी अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमाथि धरपकड गरेको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला।

author
महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालको छात्रावासमा बसी अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमाथि तपाईंको विचारमा किन अस्पताल प्रशासनले प्रहरी लगाएर धरपकड गरेकोहोला ?
author

Other Polls