‘दमक भ्यू टावर’ भीमसेन धरहराभन्दा १६ मिटर अग्लो बनाएको बारेमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला

author
तपाईंको विचारमा किन‘दमक भ्यू टावर’ भीमसेन धरहराभन्दा १६ मिटर अग्लो बनाएको होला ?
author