आँखाको स्वास्थ्य उपचार केन्द्र, प्रदेश आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्‍याउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवाको न्यूनतम मापदण्ड लागुगर्छु भन्ने डा. तोसिमा कार्की भनाईमा आफ्नो अभिमत व्यक्तगर्नुहोस्

author
राज्यमन्त्री कार्कीले आइतबार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईवटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् जुन कुरा कार्यन्वयनहोला ?
author

Other Polls