दिन दहाडै आरआर क्याम्पसमा खुकुरी प्रहार, दुईजना घाइते भएका प्रहरीको भनाइमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला

author
दिन दहाडै आरआर क्याम्पसमा खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई तपाईको बिचारमा कस्तो कार्वाही हुनुपर्छ?
author

Other Polls