तपाई ‘पार्टी आफूलाई देशी विदेशी शक्तिले घेराबन्दीमा पारियो’ भन्ने प्रचण्ड अभिव्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ ?

author
तपाई ‘पार्टी र आफूलाई देशी विदेशी शक्तिले घेराबन्दीमा पारियो’ भन्ने प्रचण्ड अभिव्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ ? आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला ।
author

Other Polls