समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम

author
तपाईंको बिचारमा समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम कहिलेसम्म आउँला ?
author