उपत्यकाका सुकुम्बासी

author
उपत्यका बाहिरका मानिसहरूले सुकुम्बासीको नाममा काठमाण्डौं उपत्यकाको खोलाको किनारा कब्जा गरेर बसेकालाई तपाईको बिचारमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ?
author

Other Polls