आम निर्वाचन २०७९

तपाईको बिचारमा आम निर्वाचन २०७९ पछि कुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहानुहुन्छ ?
author

Other Polls