Exit Poll of KTM 20 Nov 2022

तपाँईको निर्वाचन क्षेत्र कुन हो?
तपाईले कुन उम्मेदवारलाई भोट दिनुभयो?
तपाईले किन उहाँलाई भोट दिन भयो?
तपाईले प्रदेश सभा को प्रतक्ष्यमा कुन उम्मेदवारलाई भोट दिनुभयो?
तपाईले प्रतिनिधि सभा को समानुपातिकमा कुन पार्टीलाई भोट दिनुभयो?
तपाईले प्रदेश सभा को समानुपातिकमा कुन उम्मेदवारलाई भोट दिनुभयो?
तपाँईको नाम (युनिक बैज्ञानिक सर्वेको लागि मात्र)
तपाईको लिङ्ग?
तपाई कुन उमेर समुहमा पर्नुहुन्छ?
माथिल्लो पढाई
फोन नम्बर (युनिक बैज्ञानिक सर्वे को लागि मात्र)
तपाई जस्तै प्रकारले भोट गर्ने परिवार मा कति जान हुनु हुन्छ?