HamroNeta.Online Poll: तपाईको बिचारमा किन ठुला दलहरूको ‘घोषणापत्र शोषतिक छाप’लगाउँने तरिका केही राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले डिसप्लेमा देखाएका होलान् ?

author
तपाईको बिचारमा किन ठुला दलहरूको ‘घोषणापत्र र शोषतिक छाप’लगाउँने तरिका केही राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले डिसप्लेमा देखाएका होलान् ?
author

Other Polls