HamroNeta.Online Poll: नेपालको दिगो विकासको लागि तपाईको बिचारमा यो व्यवस्था ठिक ?

author
नेपालको दिगो विकासको लागि तपाईको बिचारमा यो व्यवस्था ठिक छ ?
author

Other Polls