HamroNeta.Online Poll: अब आउदो निर्वाचनमा को प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहनुहुन्छ?

author
अब आउदो निर्वाचनमा को प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहनुहुन्छ?
author

Other Polls