HamroNeta.Online Poll: शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुन: निर्वाचित गर्न योग्य छ, वा नयाँ व्यक्तिलाई मौका दिनुपर्छ?

author
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुन: निर्वाचित गर्न योग्य छ, वा नयाँ व्यक्तिलाई मौका दिनुपर्छ?
author

Other Polls