स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी

author
विभिन्न दलहरू त्यागेर स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिनुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ?
author