तपाईलाई काठमाडौँ महानगरको अवैध संरचना हटाउने अभियान कस्तो लाग्यो?

तपाईलाई काठमाडौँ महानगरको अवैध संरचना हटाउने अभियान कस्तो लाग्यो?
author

Other Polls