वर्षा याममा सरुवा रोगहरुको त्रास, कसरी बच्ने?

author
के तपाई वर्षा याम लागेसंगै सरुवा रोगहरु लाग्नबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ?
तपाईको घर परिवार तथा समुदायमा धेरै जसो लाग्ने सरुवा रोग कुन हो?
के तपाईले आफ्नो घर परिवार-समुदायमा सरुवा रोगबारे सचेत हुने तथा अरुलाई गराउने गर्नुभएको छ?
तपाईको विचारमा प्राय जसो वर्षा याममा किन सरुवा रोगले आक्रमण गर्छ?
तपाईको विचारमा सरुवा रोगहरुबाट कसरी बच्न सकिन्छ?
author