प्राकृतिक विपत्ति`

author
तपाइको विचारमा किन नेपाल वर्षेनी बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको चक्रमा फसिरहन्छ?
author

Other Polls