काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन

काठमाडौंमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन नहुनुमा कसलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु हुन्छ ?
फोहोर मैलाको व्यवस्थापन नहुदा तपाई र तपाईको समुदायमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
सिसडोलका जनताले हाल आफ्नो क्षेत्रमा फोहोर फाल्न नदिएका र यसका लागि दिनहुँ विरोध गर्नुलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?
के सिसडोल / बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्नु उचित समाधान हो ?
सिसडोलमा फोहोर सङ्कलनबाट आउने दुर्गन्धलाई तत्काल केमिकलहरू प्रयोग गर्ने र विस्तारै फोहोरको उचित सङ्कलन गर्ने बालेन साहको भनाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
के काठमाडौंको नयाँ मेयरले फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्लान् ?

Latest Polls