स्थानीय चुनाव

बैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय चुनावमा कसलाई गर्नुहुन्छ?
हुन गइरहेको निर्वाचनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अगीपछी देखा नपर्ने चुनावमा दैलोदैलो पूग्ने नेतालाई के भन्न चहानुहुन्छ?
के यो चुनावले राम्रो नेत्तृत्व छान्न सक्ला?
चुनावमा हुने खर्चलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

Other Polls