Social Entrepreneurship in Nepal with Vedika Murarka

author
तपाईलाई पहिले नै एजुकेशको बारेमा थाहा थियो?
तपाईलाई वेदिकाको कुरा सुनेपछि सबैलाई समग्र शिक्षामा पहुँच पुर्याउनको लागि कुन कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्यो ?
तपाईको विचारमा Covid-19 को समयमा एजुकेश झोलाहरु कतिको उपयोगी छ?
तपाईलाई वेदिका मुरारकाले गरिरहेको एजुकेश सम्बन्धिको काम नौलो लाग्यो?
वेदिका मुरारका बाट के सिक्न सकिन्छ ?
author