डाउन सिन्ड्रोम सचेतना

author
तपाईको बिचारमा डाउन सिन्ड्रोम के हो?
डाउन सिन्ड्रोमको सन्दर्भमा समाजमा के परिवर्तनहरू हेर्न चाहनुहुन्छ?
के शिला थापाले डाउन सिन्ड्रोमको क्षेत्रमा गरेको काम प्रेरणादायी छ जस्तो लाग्छ ?
डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिका र उनीहरूको परिवारलाई सहयोग गर्न सरकारले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू के के छन्?
डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू के हुन्?
author