Electricity in Nepal

के नेपालमा बिजुलीको समस्या समाधान भएकै हो त?
काठमाडौं बाहिर बिजुलीको सुबिधा छ त?
नेपाल को प्रधानमन्त्री र विद्युत प्राधिकरणले भन्नु भए जस्तै बिजुलीको चुलो र सवारी साधन नेपाल भरी सम्भावना छ?
काठमाडौंमा बिजुलि नाफाको गफ हुँदै गर्दा कर्णालीको आधा भन्दा बढी जनसंख्या बिजुली बाट अझै टाडा छ्न भन्ने कुरा तपाईलाइ थाहा छ?
के नेपालले बिजुली बाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग गर्नाले आएको पेट्रोलियम समस्या समाधान गर्न सक्छ त?

Electricity in Nepal

author

Other Polls

Stay upto date.

To receive latest updates about our new polls and results.

arrow