Covid 19 को कारण रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन

कोरोना जोखिम कायमै रहदा भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुमा तपाईको विचार के छ?
तपाईको विचारमा कक्षा १२ को परीक्षा कुन पद्धति बाट गर्नु पर्ने थियो?
तपाईको विचारमा परीक्षार्थी सबैले खोप लागाए होलान?
कक्षा सञ्चालन चाहिँ Online बाट गर्ने परीक्षा चाहिँ भौतिक रूपमा हुनुमा तपाई के भन्नु हुन्छ?
तपाईको विचारमा अब सबै तहको परीक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु पर्छ कि पर्दैन?

Covid 19 को कारण रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन

author

Other Polls

Stay upto date.

To receive latest updates about our new polls and results.

arrow