प्राविधिको विकास सँगै social media प्रति बढ्दाे आकर्षण

तपाई social media हरु मध्य कुनचाहिमा बढी active हुनुहुन्छ ?
तपाई social media बढी के का लागि प्रयोग गर्नु हुन्छ?
तपाईको विचारमा social media हरुमा active रहनु कत्तिको राम्रो कुरा हो?
तपाई दैनिक रूपमा social media मा कति समय बिताउनु हुन्छ?
तपाईको विचारमा हाल समयमा social media को कत्तिको सकारात्मक प्रयोग भइरहेको छ?

प्राविधिको विकास सँगै social media प्रति बढ्दाे आकर्षण

author

Other Polls

Stay upto date.

To receive latest updates about our new polls and results.

arrow