संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री

author
सन् २००८ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को थिए ?
author