नेपालमा राम्रो जागिर भएका ईन्जिनियर एवं प्राविधिकहरू पनि किन विदेश पलायन भएका होलान ?

नेपालमा राम्रो जागिर भएका ईन्जिनियर एवं प्राविधिकहरू पनि किन विदेश पलायन भएका होलान ?

Other Polls