भुगोलपार्क अभिमत सर्वेक्षण: प्रदेश १: के हो नाम? कहाँ हो राजधानी?

१. प्रदेश १ को राजधानी कहाँ राख्दा ठिक होला ?
२. प्रदेशको नामाकरण गर्दा अन्य प्रदेशले पहिचानको मुद्धा बेवास्ता गरेका हुन् ?
३. तपाईको विचारमा प्रदेश १ को नाम के राख्दा ठिक होला ?
४. प्रदेशको नामाकरण के को आधारमा गर्नुपर्छ ?
५. प्रदेश १ को नाम टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारलाई कति सजिलो होला ?

भुगोलपार्क अभिमत सर्वेक्षण: प्रदेश १: के हो नाम? कहाँ हो राजधानी?

author

Other Polls

Stay upto date.

To receive latest updates about our new polls and results.

arrow