मेयर बालेनले “तिमीहरूको ८४ ले बन्दैन, तिमीहरूको ८४ सकिएर बन्छ तिमीहरूलाई सकाएर बन्छ” भनी कुन दललाई इङ्गित गरेका होलान ?

author
मेयर बालेनले “तिमीहरूको ८४ ले बन्दैन, तिमीहरूको ८४ सकिएर बन्छ । तिमीहरूलाई सकाएर बन्छ” भनी कुन दललाई इङ्गित गरेका होलान ?
author