भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार साउन भदौमा करिव सय वटा विद्युतीय गाडी (ईभी) भित्रीनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

author
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार साउन र भदौमा करिव ९ सय वटा विद्युतीय गाडी (ईभी) भित्रीनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
author