देश आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको बेला मन्त्रीहरूको लर्को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा जानुलाई के भन्नुहुन्छ ?

author
देश आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको बेला मन्त्रीहरूको लर्को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा जानुलाई के भन्नुहुन्छ ?
author